Cennik

Tłumaczenia pisemne:

a) poświadczone (przysięgłe) wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych z późniejszymi zmianami

  • z j. polskiego na j. niemiecki: 30,00 zł 1) za 1125 znaków 2)
  • z j. niemieckiego na j. polski: 23,00 zł 1) za 1125 znaków 2)
  • sprawdzenie i zaświadczenie dostarczonego tłumaczenia (50% stawki podstawowej)
  • tłumaczenie tekstu sporządzonego pismem ręcznym lub z trudnej do odczytania kopii bądź zawierającego terminologię specjalistyczną (125% stawki podstawowej)

Strona rozpoczęta liczona jest jako nowa.
Cena jest obliczana na podstawie liczby stron dokumentu przetłumaczonego. Strona tłumaczenia przysięgłego obejmuje 1125 znaków.

UWAGA! Ilość stron tłumaczenia, szczególnie w przypadku tłumaczeń poświadczonych, zazwyczaj nie jest równa ilości stron dokumentu do tłumaczenia.

b) zwykłe

teksty standardowe

  • z j. polskiego na j. niemiecki: 40 zł 1) za 1800 znaków 2)
  • z j. niemieckiego na j. polski: 35 zł 1) za 1800 znaków 2)

teksty specjalistyczne

  • z j. polskiego na j. niemiecki: 40 zł 1) za 1500 znaków 2)
  • z j. niemieckiego na j. polski: 35 zł 1) za 1500 znaków 2)

Tłumaczenia ustne:

  • 80 zł 1) za godzinę- negocjacje, rozmowy handlowe
  • 100 zł 1) za godzinę- uroczystości, imprezy

1) podane ceny są cenami netto
2) ilość znaków obliczana jest łącznie ze spacjami

W przypadku nawiązania stałej współpracy istnieje możliwość negocjacji cen.